tin tức

Khuyến mãi chào năm mới Canh tý 2020

14/02/2020 Tin khuyến mãi

Nhân dịp năm mới Canh tý 2020, NTC giảm giá được biệt một số sản phẩm bán chạy nhằm tri ân khách hàng đã ủng hộ các sản phẩm của NTC trong suốt những năm vừa qua

Tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh

14/02/2020 NTC tuyển dụng

Nh?m ph?c v? nhu c?u phát tri?n công ty, m? r?ng th? tr??ng, chúng tôi c?n tuy?n 02 v? trí nhân viên kinh doanh làm vi?c t?i Hà N?i